Deceived

" Ik wil het taboe en stigma wat heerst op mensen met een psychische stoornis doorbreken. Ieder mens moet zich gewaardeerd voelen en ieder mens is uniek. Iedereen is boven alles gewoon mens."

In Nederland wonen 14 miljoen mensen boven de 12 jaar, van deze bevolkingsgroep voelt 89% zich psychisch gezond. Dit betekent dat 11% van deze bevolkingsgroep zich niet psychisch gezond voelt. Om dit in cijfers uit te drukken is dat 1,5 miljoen mensen voelen zich psychisch ‘ongezond’. Deze groep mensen worden niet genoeg begrepen en worden daardoor weggecijferd door de maatschappij. Toch zien deze mensen er niet anders uit dan alle anderen. Waarom worden deze mensen dan omschreven dat de levenskwaliteit minder is? Dit is onacceptabel vind ik. Daarom wil ik door middel van dit project duidelijk maken dat niet iedereen die er volgens de huidige maatschappelijke norm uit ziet, zich ook ‘normaal’ voelt. Zo kan de een elke nacht badend in het zweet wakker worden door angstaanvallen en de ander kan geen miljoenen getal uitspreken. En dit is helemaal niet erg, want iedereen is zo mooi als hij/zij is. Het is niet altijd te zien of iemand anders is dan anderen en dit wil ik met dit project duidelijk maken.

 

Dagelijks worstel ikzelf met de vooroordelen die ADHD met zich mee brengt. Zo hoor ik wanneer ik even iets te druk ben 'heb jij je pilletjes wel gehad?'. Deze uitspraken blijven mij pijn doen, want mensen zouden mij moeten accepteren zoals ik ben en geen excuus zoeken naar eigenschappen van mij. Omdat ik met mijn fotografie een grote groep mensen kan bereiken wil ik mij inzetten voor de mensen met 'labeltjes'. Het taboe en stigma moet doorbroken worden dat je alleen problemen hebt of afwijkend bent van de norm wanneer dit fysiek ook zichtbaar is of dat mensen je op eens niet meer gaan aanspreken wanneer ze hebben gehoord dat jij een 'stoornis' hebt

Hoe wil ik dit visueel gaan maken

Om het doel van maatschappelijke acceptatie te bereiken worden er 20 personen met een psychische stoornis geïnterviewd. Per persoon zullen er twee foto's worden gemaakt die met alle personen bij elkaar een beeld kunnen geven van de ervaring met en van een psychische stoornis. In combinatie met de gesprekken zal dit project een expositie organiseren, zodat zo veel mogelijk mensen de ervaringen kunnen zien en lezen, om zo het taboe te doorbreken. Want samen staan we sterk!

 

Deze twee foto series zullen gaan bestaan uit:

  • Een karakter portret van elke persoon. De portretten weergeven de persoon aan achter het labetje.

  • Per persoon zal er een kamer te zien zijn waarbij ieder een beeld heeft geschetst waarin zij de werking van hun eigen gevoel/beleving van hun stoornis visueel maken. Dit kan je voor je zien dat iemand met ADHD een hele chaotische beleving heeft van zijn hoofd, dit zou je visueel kunnen maken in de vorm van een hele kleurrijke ruimte vol met spullen.

Het doel

Het doel van dit project is om mensen met een label een plek te geven om hun stem te laten horen en zien over hun psychische stoornis. Daarbij vind ik het waanzinnig belangrijk om de buitenwereld een kijkje te laten nemen in de belevingswereld van verscheidene psychische stoornissen.

© 2020 door Anna den Broeder | All rights reserved | Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacy beleid